นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.123goal.asia เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวของท่านเอง

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.123goal.asia
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.123goal.asia ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.123goal.asia ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านมีความปลอดภัย มั่นคง ในการเข้าชมเว็บไซต์ และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.123goal.asia ที่ทางเราได้ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ท่านมีความเชื่อมั่นในเว็บไซต์ของเรา

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.123goal.asia เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์ใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสมาชิกภายในเว็บไซต์ทุกท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าชมเว็บไซต์เรา

บนเว็บไซต์ www.123goal.asia อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราอยากแจ้งให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.123goal.asia ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเราได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านอาจกดผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

เมื่อมีเหตุจำเป็นท่านจะสามารถติดต่อ www.123goal.asia และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายต่างๆตามฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย 123goal (www.123goal.asia)

Scroll to Top